Fortbildning person och godstransport

Att utföra godstransporter med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år.

Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

 

Vi kan erbjuda ett långsiktigt samarbete.

Våra kursledare har en stor kompetens och erfarenhet från branshen.

Vi har en godkänd utbildningsplan som ständigt uppdateras för att alltid innehålla de aktuella ämnen och fakta som behövs för att kunna ge en bra utbildning. Vi kan anpassa oss efter dina behov och önskemål, kurser kan erbjudas både under vardagar och helger. Det finns möjlighet att förlägga kurser hos oss eller i era egna lokaler eller på en gemensamt uppgjord plats, ex konferensanläggning etc.