Truckförare

Utbildning till truckförare enlit TLP 20 sker under en veckas tid skall vara 40 timmars utbildning fördelad på teori och praktiska övningar samt prov i slutet av utbildningen. detta sker med våra erfarna instruktörer och med moderna uppdaterade maskiner och simulatorer.

Efter godkänd kurs erhåller du ett utbildningebevis utfärdat genom TYA