APV

Utbildningar för dig som har vägen som arbetsplats

Dessa kurser sker online via zoom

Vi erbjuder utbildningar baserade på kompetenskrav för dig som arbetar med projektering och utförtande av vägarbeten i Trafikverkets regi eller kommunala motsvarande.

Vi genomför utbildningarna både som företagsförlagda såväl som öppna utbildningar.

Utbildningarna kan även genomföras under helger och via zoom.

ApV Nivå utbildningar 1, 2, 3A, 3B och 4

ApV Steg utbildningar 1.1, 1.2, 1.3 

Introduktionsutbildning för Steg 2.1, 2.2 och 3 Kommunanpassad utbildning

Arbete på Gata i kommunal miljö

Styra och leda arbete med väghållninjg ocg väganordningar BAS P/U

1- dags för dig som behöver repetion 2-dagars för dig som behöver en grund-utbildning som BAS P/U U